របៀបរាយកាណ៍

រូបភាពរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារ

ចូលទៅកាន់ទម្រង់រាយការណ៍

អ្នកអាចស្វែងរកទម្រង់រាយការណ៍ដោយចុចប៊ូតុង REPORT CSAM នៅក្នុងរបាម៉ឺនុយមេនៅផ្នែកខាងលើនៃគេហទំព័រ។

បំពេញទម្រង់រាយការណ៍

ដំបូងអ្នកត្រូវជ្រើសប្រភេទនៃប្រភពដែលអ្នកបានប្រទះឃើញ CSAM ដោយចៃដន្យ ឬសង្ស័យថាមានរូបភាពអាសអាភាសកុមារ (ឧទាហរណ៍: គេហទំព័រ, អ៊ីមែល, ហ្វេសប៊ុក, បន្ទប់ជជែកជាដើម) ។ បន្ទាប់មកបញ្ចូល URL (អាសយដ្ឋានគេហទំព័រ) នៃរូបភាព / វីដេអូនៅក្នុងប្រអប់ដែលនឹងលេចឡើង។ អ្នកអាចបញ្ចូល URL ច្រើនជាងមួយក្នុងពេលតែមួយដោយប្រើសញ្ញាក្បៀសដើម្បីបំបែក URL នីមួយៗ។ អ្នកក៏អាចចម្លងនិងបិទភ្ជាប់ URL ទៅក្នុងប្រអប់នេះផងដែរ

ប្រអប់ព័ត៌មានបន្ថែម

ប្រសិនបើអ្នកចង់ផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការការណ៍របស់អ្នក អ្នកអាចវាយបញ្ចូលក្នុងប្រអប់។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើអ្នកមានព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការរាយការណ៍របស់អ្នក យើងនឹងកោតសរសើរចំពោះព័ត៌មានលម្អិតដែលអ្នកអាចផ្តល់ជូន។

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

សូមចងចាំថាអ្នកអាចរាយការណ៍ដោយសម្ងាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសផ្ដល់ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក យើងនឹងអាចទាក់ទងអ្នកដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានថ្មីៗអំពីការរាយការណ៍របស់អ្នកនៅពេលដែលមាន។

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកនឹងត្រូវរក្សាទុកជាការសម្ងាត់។ យើងរក្សាសិទ្ធិមិនផ្តល់ព័ត៌មានដែលចាត់ទុកថាជាការសម្ងាត់។ ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់ផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក គ្រាន់តែគូសប្រអប់ ខ្ញុំចង់រាយការណ៍ដោយអនាមិក‘ ហើយបន្ទាប់មកប្រអប់ព័ត៌មាននឹងបាត់ទៅវិញ។ នៅពេលអ្នកជ្រើសរើសរាយការណ៍ដោយអនាមិកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកមិនត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់យើងទេ។ វានឹងបង្ហាញថា ឯកជន។

ផ្ញើចេញនូវការរាយការណ៍

នៅពេលអ្នកបានបំពេញទម្រង់រួចងហើយ (សូមប្រយ័ត្នអំពី * ព័ត៌មានដែលចាំបាច់) ចុចប៊ូតុង «ផ្ញើចេញ» នៅខាងក្រោមទម្រង់។ បន្ទាប់ពីអ្នកចុចលើប៊ូតុងផ្ញើចេញ អ្នកនឹងទទួលបានសារលេចឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តិជាមួយនឹពាក្យអរគុណនិងលេខយោង 8 ខ្ទង់។ អ្នកអាចប្រើលេខនេះដើម្បីតាមដានអំពីការរាយការណ៍របស់អ្នកដោយចូលទៅទំព័រដើមនិងចុចប៊ូតុង CHECK STATUS នៅក្រោមគ្រាប់រំកិល។

ព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នភាពអំពីការរាយការណ៍របស់អ្នកគួរមាននៅក្នុងកំឡុង 24 ម៉ោងបន្ទាប់ពីអ្នកបានរាយការណ៍ដោយជោគជ័យ។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានបន្តបន្ទាប់ នឹងត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការការណ៍របស់អ្នកត្រូវបានដំណើរការឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលផ្សេងៗគ្នា។ កន្លែងដែលរក្សាការសម្ងាត់យើងរក្សាសិទ្ធិមិនផ្តល់ព័ត៌មានឬធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព។ អ្នកអាចទាក់ទងមិត្តរួមការងាររបស់យើងប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរជាក់លាក់អំពីការការណ៍របស់អ្នក។

របាយការណ៍ចូល
កំណត់ជារូបភាពរំលោភបំពានកុមារ
រូបភាពបានលុបចោល

ការរាយការណ៍របស់អ្នកពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់

សូមចាំថា ការរាយការណ៍របស់អ្នកអាចនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរ។ អ៊ីនធឺណិតទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសង្គមរបស់យើង ជាពិសេសកុមារនិងយុវវ័យ។ ជាអកុសលអ៊ីនធឺណិតក៍អាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយជនល្មើស ឧទាហរណ៍ដូចជាដើម្បីមើល ទាញយកនិង / ឬចែកចាយរូបភាពឫសម្ភារៈអាសអាភាសកុមារ ជនល្មើសក៏អាចប្រើអ៊ិនធឺណិតដើម្បីកំណត់គោលដៅកុមារ និងលូងលោមពួកគេក្នុងគោលបំណងធ្វើការរំលោភបំពាន / កេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទ។

ដំណឹងល្អគឺថាយើងជាមនុស្សពេញវ័យដែលមានទំនួលខុសត្រូវ អាចធ្វើឱ្យអ៊ីនធឺណិតជាកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់កុមារក្នុងការប្រើប្រាស់ តាមរយៈការចែករំលែកចំណេះដឹងនិងដំបូន្មានរបស់យើងជាមួយពួកគេអំពីសុវត្ថិភាពនៅលើអ៊ីនធឺណិត និងតាមរយៈការរាយការណ៍ករណីសង្ស័យពីអំពើកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារលើអ៊ីនធឺណិត

ការងាររបស់ IHC រួមចំណែកដល់ភាពជោគជ័យនៃទស្សនវិស័យនិងបេសកកម្មរបស់អង្គការ APLE។ តាមរយៈការធ្វើការជាមួយដៃគូផ្សេងៗ IHC សង្ឃឹមថានឹងជួយពង្រឹងយន្តការសង្គមនិងច្បាប់ឲ្យកាន់តែរឹងមាំដើម្បីការពារកុមារពីអំពើកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីធឺណិត

សំណួរសួរញឹកញាប់

The term child sexual abuse material is increasingly being used to replace the term child pornography. This switch of terminology is based on the argument that sexualized material that depicts or otherwise represents children is indeed a representation, and a form, of child sexual abuse, and should not be described as pornography.

Source: http://luxembourgguidelines.org/wp-content/uploads/2017/06/Terminology-guidelines-396922-EN.pdf

A uniform resource locator (URL) is the address of a resource on the Internet. A URL indicates the location of a resource as well as the protocol used to access it. 

Source: https://www.techopedia.com

A website is a collection of publicly accessible, interlinked Web pages that share a single domain name.

Source: https://www.techopedia.com

A home page is the default or front page of a site. It is the first page that visitors see when they load a URL.

Source: https://www.techopedia.com

Social media is a term for a variety of internet applications that allow users to create content and interact with each other. This interaction can take many forms, but some common types include:

  • Sharing links to interesting content produced by third parties
  • Public updates to a profile, including information on current activities and even location data
  • Sharing photos, videos and posts
  • Commenting on the photos, posts, updates, videos and links shared by others

Source: https://www.techopedia.com

A chat room is a designated virtual channel where users communicate with each other through the Internet, traditionally in plain text only. More recent developments in Web technology now allow the transmission of images and emoticons in a chat room as well.

The term can mean online chatting, instant messaging and online forums using either synchronous or asynchronous conferencing. Some chat rooms require a username and password combination in order to log in or join a conversation, allowing for privacy among the users.

Source: https://www.techopedia.com

An instant message (IM) is a real-time, text-based communication similar to chat. It uses a shared software client between or among two or more people using personal computers, iPhones or other devices. The communication is done over a network, often the Internet, and may include advanced modes with live voice or video. File transfers are also sometimes allowed but are limited in size.

Source: https://www.techopedia.com

MSN is the Microsoft Network (MSN) that is a collection of Web applications and online content services. MSN offers free downloads of various software and suites, blog hosting to share experiences and discuss issues, tips and tricks regarding the use of apps, and legal information about various software. Moreover, the website offers “Community Services” consisting of newsgroups, forums, and chat.

Source: https://www.techopedia.com

en_USEnglish
Scroll to Top